volgende Branding bij het Tromppad, Hollum Ameland