Introductie
De nederlandse volksschilderkunst
Volksschilderkunst op Ameland
Het beddebankje
Het Sardammer bankje
Het Amelander bankje
Oude overgeschilderde bankjes
De overige bankjes
Bedsteewanden
Flap aan de wand
Klaptafels
Hoekkasten
Mangelbakken en dienbladen
Kisten/Kasten/Wiegen/Diversen
"Oude meubileerkunst" 1917 J.H.C. Deelken
"In Amelander Binnenhuisjes" 1967 S.J. vd Molen
"Amelander Volkskunst" 1972 S.J. vd Molen
Bronnen


TERUG
Introduktie
Rond 1970 ontstond er een grote belangstelling voor de Nederlandse volksschilderkunst. Deze werd destijds ingedeeld in verschillende stijlen op basis van de vindplaats. Mede door publicaties van eilander huisarts Deelken in 1917 werd er van uitgegaan dat er ook op Ameland in de 18e eeuw meubels werden gemaakt zoals een bepaald type beddebankje, klaptafel en hoekkastje.
Al snel bleek dat deze aanname niet gebaseerd was op degelijk onderzoek ter plaatse en ben ik begonnen met het verzamelen van informatie en het inventariseren van o.a. de zich nog op het eiland bevindende voorwerpen met het doel inzicht te krijgen in de schilderactiviteiten in het verleden op Ameland.
Op basis van deze informatie en door zelf met de oude technieken te werken denk ik dat het meeste 'Amelander' werk gezien het (gilde)niveau via de Zaanstreek betrokken is uit Amsterdam.
Veel werk (beddebankjes en driepotige klaptafels) op het eiland is mogelijk van een eilander schilder (Kat). Het (mogelijk ge´mporteerd) witwerk is voorzien van een beschildering met een eenvoudigere werkwijze. Ook onderscheidde hij zich door zijn werk te dateren (rond 1750) en soms te voorzien van een geschilderd katje.
Het wat simpelere decoratiewerk op kisten, stoven, (versleten 18e eeuwse) beddebankjes maar ook op deuren en bedstee wanden is zeker werk van eilander (huis)schilders.

In 2002 heb ik alle op dat moment mij bekende informatie op cd gezet. Regelmatig wordt deze informatie aangevuld waardoor er een steeds completer overzicht ontstaat en sommige zaken duidelijker worden zoals bijvoorbeeld een verklaring voor de in de oude weesboeken (S.J. vd Molen) veelvuldig voorkomende term 'Sardammer'. Doordat ik zelf de oude verftechniek toe pas meen ik ook een verklaring te hebben gevonden waarom bepaalde gildeschilders 'witwerkers' worden genoemd.


Ameland, februari 2013.

De verschillende hoofdstukken zijn aangegeven op de tegelwand.
Hiervan is aktief de link naar: Volksschilderkunst op Ameland                


Klaas Nobel


BESTEL INFORMATIE


HOME   |   WINKEL   |  SCHILDERIJEN   |   ETSEN   |   FOTO'S   |   WERKPLAATS   |   VOLKSSCHILDERKUNST   |   CONTACT   |   LINKS